בדק בית בגבעתיים - פז טכנולוגיה חברת בקורת מבנים ושירותי הנדסהבדק בית בגבעתיים


בדק בית לדירה חדשה בגבעתיים היא בדיקה המיועדת למטרות איתור ליקויי בנייה המופיעים בשטח הדירה


יעוץ ללא עלות!

מה חשוב לדעת על בדק בית בגבעתיים?

רכישת דירה חדשה מקבלן בגבעתיים נעשית על ידי חוק מכר דירות. במסגרת החוק בתקופת בדק הבית, הקבלן הוא זה שאחראי לתיקון כל הליקויים העלולים להופיע בשטח הדירה. לפיכך, קבלת דירה חדשה מקבלן בגבעתיים תעשה לאחר קיומה של בדיקה הנדסית על ידי חברה או איש מקצוע העוסקים בבדק בית.

 

בדק בית לדירה חדשה בגבעתיים היא בדיקה המיועדת למטרות איתור ליקויי בנייה המופיעים בשטח הדירה. בדיקה זו מבוצעת ע"י מהנדס מוסמך והיא כוללת בתוכה מספר גדול של סעיפי בדיקה שונים בתשתיות הבניין ובמערכות השונות בדירה.

בעת ביצוע בדק בית בגבעתיים נערכת הצלבת נתונים בין הנתונים השונים אשר הופיעו על גבי המפרט הטכני והוצגו לרוכשי הדירה בזמן הרכישה.

בכל הליך בדק בית בגבעתיים המבוצע על ידי מהנדס בנייה מוסמך שמים דגש על איתור ליקויי בנייה שונים, כאשר הליך בדק הבית נעשה על ידי שימוש במערכות מתקדמות המאפשרות איתור ליקויים בזמן אמת עוד בטרם גרימת נזקים לשטח הדירה.

החשיבות של ביצוע בדק בית בגבעתיים:

במידה וקיים ליקוי בנייה בבניין או בדירה, עלול הדבר להוביל לירידת ערך הנכס ואף להוות מפגע בטיחותי בכל הנוגע לשימוש בנכס. בנוסף, חשיבותה של הבדיקה לבית חדש תרם רכישתו נובעת מהעובדה שלאורך כל תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר, תיקון הליקויים המופיעים בשטח הדירה הם באחריותו הישירה של הקבלן ממנו הדירה אמורה להירכש.

לכן, מומלץ וחשוב לקיים בדק בית לדירה חדשה מקבלן בגבעתיים עוד בטרם קבלת הנכס. כל הליך בדק הבית בגבעתיים משלב בתוכו הגשת דו"ח בדיקה בו מסוכמים כל ממצאי הבדיקה.

במידה והקבלן מתנער מאחריות על כל אותם הליקויים שנמצאו בדירה או בבניין, הדו"ח המופק עבורכם יכול לשמש אתכם כחוות דעת משפטית.

לרוב, בדק בית בגבעתיים יעשה לפני קבלת אחריות על הנכס, וזאת על מנת להבטיח לעצמכם את פעולות תיקון הליקויים אשר נמצאו במהלך הבדיקה.

כל מה שחשוב לדעת על דו"ח בדק הבית:

דו"ח בדק הבית המופק בסיומו של בדק הבית לדירה חדשה מקבלן, הוא דו"ח בדיקה מקיף וממצא המשלב בתוכו מידע מקצועי ומפורט על כל אחד מהליקויים המתגלים במהלך הבדיקה. זאת לצד מידע מפורט על הדרכים השונות העומדות לרשות בעלי הנכס לצורך תיקונם.