בדיקת טרמית | צילום טרמי של הנכס | בדק בית - פז טכנולוגיה ביקורת מבנים ושירותי הנדסה
יעוץ ללא עלות!
בדיקה טרמית


פז טכנולוגיה - בדק בית בדיקה טרמית מצלמה טרמית

בדיקה טרמית

סריקת מבנה באמצעות מצלמה טרמית משמש לגילוי ליקויי בנייה נסתרים במבנה. מצלמה טרמית בהפעלה מקצועית מאפשרת גילוי ליקויי בנייה בנושאים שונים כגון: בידוד טרמי וגשרי קור/חום במבנה, חדירת מים אל המבנה, גילוי רטיבות, גילוי נזילת מים ובנוסף, ניתן לבצע בדיקות בנושאים קונסטרוקטיביים.

תהליך הבדיקה

פז טכנולוגיה - בדק בית בדיקה טרמית מצלמה טרמית


פז טכנולוגיה מבצעת בדיקות טרמיות בהתאם לדרישת הלקוח וכחלק מביקורת מהנדס מומחה לליקויי בנייה בדק בית. הבדיקות מבוצעות בהתאם לתקנים הישראלים, ת"י 789 ות"י 1920.


עוד מאמרים...