בדיקת חשמל | בדיקה של ארון החשמל וכל החשמל בבית - פז טכנולוגיה ביקורת מבנים ושירותי הנדסהבדיקת חשמל


מחלקת בדק הבית ובקרת איכות בדירות חדשות בהתאם לתקנים וחוקי הבנייה בישראל


יעוץ ללא עלות!
פז טכנולוגיה - בדק בית בדיקת חשמל

בדיקת חשמל

פז טכנולוגיה מבצעת בדיקת עבודות חשמל בהתאם לתוכנית ומפרט החשמל בדירה במהלך בדק הבית.
נושאים הנבדקים בעבודות החשמל במהלך בדק בית:

  1. מפרט החשמל- מפרט החשמל מצורף לחוזה הרכישה ובו מפורט כמות, סוג ומיקום לפי אזורים של נקודות החשמל והתקשורת.
  2. תוכנית חשמל- תוכנית החשמל מצורפת לחוזה הרכישה ובו מפורט כמות, סוג ומיקום מדויק של נקודות החשמל והתקשורת.
  3. תקינות הרכבת ארון כיסוי לוח חשמל דירתי.
  4. תקינות הרכבת ארון תקשורת.

פז טכנולוגיה בשיתוף חשמלאים מוסמכים מבצעים בדיקות בהתאם לדרישת הלקוח, ומספקים דו"ח חוות דעת מקצועית בנושאי ליקויי בנייה בחשמל ותקשורת.